Så här kan du använda mikrolån som startkapital

mikrolån som startkapital

Mikrolån är ett effektivt sätt att få finansiering för ett nystartat företag. Till skillnad från traditionella banklån är mikrolån mindre summor pengar som ges av ideella organisationer, banker eller andra långivare till en lägre ränta och med mer flexibla återbetalningsvillkor. Denna typ av lån kan användas för att köpa förnödenheter, anställa personal eller hyra utrustning som behövs för att starta ett nytt företag. 

Det kan vara bra att skapa en affärsplan innan du ansöker om ett mikrolån. Din plan bör innehålla information om det föreslagna företaget, hur det kommer att tjäna pengar och hur du tänker betala tillbaka lånet. Detta dokument kan hjälpa till att övertyga långivarna om att ditt företag är livskraftigt och värt att investera i.

Undersök marknaden innan du tar ett avlöningsdagslån

När man söker ett mikrolån är det viktigt att undersöka vilka olika långivare som finns tillgängliga och förstå deras krav för godkännande. Generellt sett måste de sökande ha en god kreditvärdighet och visa ekonomiskt ansvar för att kvalificera sig för ett lån. Dessutom måste låntagarna tillhandahålla dokument som affärsplaner eller ekonomiska redogörelser som beskriver deras nuvarande situation och detaljerna i företaget de har för avsikt att börja.

När man ansöker om ett mikrolån är det viktigt att ha realistiska förväntningar på hur mycket pengar man kan låna och när pengarna ska betalas tillbaka. Låneavtalet bör innehålla alla tillämpliga räntesatser samt vad som händer om lånet inte betalas ut.

Det är också klokt att utarbeta en återbetalningsplan innan man tar ett lån och se till att man kan göra betalningarna i tid. Genom att arbeta med en revisor eller affärsrådgivare kan du se till att din ekonomi sköts på rätt sätt och att du kan skapa ett framgångsrikt företag med hjälp av de pengar som du får genom ett mikrolån.

Vilka möjligheter öppnar mikrolån för

Mikrolån ger en möjlighet för företagare som kanske inte uppfyller kraven för traditionella banklån, men som ändå vill få den finansiering de behöver för att få igång sitt företag. Genom att förstå kraven och återbetalningsvillkoren för mikrolån kan du få tillgång till kapital snabbt och effektivt. Med den här typen av lån kan du få en framgångsrik nystart på nolltid.

Du kan också inkludera information om alternativa finansieringskällor, t.ex. bidrag eller riskkapital, särskilt om sådana finns tillgängliga i ditt område. Bidrag behöver kanske inte betalas tillbaka och kan ofta ge företagen större belopp än mikrolån. Riskkapital är ett annat alternativ som ger större summor men som vanligtvis kommer med fler villkor. Det är viktigt att överväga alla finansieringsalternativ innan du tar ett lån 

Genom att göra din forskning och välja rätt finansieringskälla kan du se till att ditt nystartade företag har det kapital som behövs för att bli framgångsrikt. Mikrolån är ett effektivt sätt för entreprenörer som inte har tillgång till traditionella banklån att få den finansiering de behöver för att få igång sin verksamhet. Med ett noggrant övervägande av villkoren kan mikrolån vara en utmärkt källa till startkapital för nyblivna entreprenörer.

Det är därför så många tar ett mikrolån

Det är därför så många tar ett mikrolån

Mikrolån är små lån, vanligtvis under 50 000 kroner, som hjälper enskilda personer eller företag att finansiera sin verksamhet. De är i allmänhet lättare att kvalificera sig för än traditionella banklån eftersom de kräver mindre pappersarbete, har lägre räntor och längre återbetalningsperioder. Mikrolån kan användas för att finansiera företagsutvidgningar, köpa inventarier eller utrustning, betala av skulder, starta ett nytt företag eller täcka andra kostnader som är förknippade med att driva ett företag. Dessutom gör mikrolånen det möjligt för låntagarna att bygga upp sin kreditvärdighet och etablera relationer med långivare för att få tillgång till större kapitalbelopp i framtiden.

Mikrolån är ofta viktiga för entreprenörer som saknar tillgång till finansiering från mer traditionella källor som banker eller riskkapitalbolag på grund av bristande säkerhet, dålig kreditvärdighet eller bristande kunskap om låneansökningsförfarandet. Mikrolån är ett alternativ till traditionella finansieringsalternativ och är särskilt attraktiva för småföretag, nystartade företag och andra entreprenörer som vill starta eller utveckla sin verksamhet. Dessutom erbjuder mikrolångivare ofta ytterligare tjänster som mentorskap och utbildning i finansiell kunskap som kan vara ovärderliga resurser för förstagångslåntagare.

För många människor som kämpar ekonomiskt kan ett mikrolån vara ett avgörande steg för att säkra de medel de behöver för att förbättra sin situation. De potentiella fördelarna omfattar inte bara tillgång till kapital utan även förbättrad kreditvärdighet, ökat självförtroende och självförsörjning. Av dessa skäl är mikrolån ett alltmer populärt sätt för både privatpersoner och företag att få de medel de behöver för att uppnå sina finansiella mål.

Mikrolån kan till och med förbättra hela samhället

Mikrolån kan också ha en positiv inverkan på samhället genom att bidra till att skapa arbetstillfällen och stimulera den ekonomiska aktiviteten i lokalsamhällen. Genom att ge tillgång till små kapitalbelopp kan mikrolångivare stödja entreprenörer som annars kanske inte skulle kunna få de medel de behöver. Detta kan bidra till att stimulera den ekonomiska tillväxten och ge möjligheter för människor som har begränsad tillgång till traditionella finansieringskällor.

Genom att förstå de potentiella fördelarna med mikrolån kan både privatpersoner och företag utforska detta alternativ när de söker ett billigt sätt att finansiera sin verksamhet. Mikrolån ger låntagarna möjlighet att bygga upp sin kreditvärdighet, etablera relationer med långivare och i slutändan få tillgång till större kapitalbelopp i framtiden. Dessutom kan de stimulera den ekonomiska tillväxten i lokalsamhällen och ge privatpersoner och företag möjlighet att förbättra sin ekonomiska situation. I slutändan utgör mikrolån en livskraftig finansieringskälla för dem som annars kanske inte har resurser eller tillgång till traditionella kapitalkällor.

Kontakta swiftbanker.se idag och ta ett mikrolån till din fördel

Sammanfattningsvis blir mikrolån alltmer populära som ett alternativ för att finansiera affärsverksamheter, stora som små. De utgör ett alternativt sätt att få tillgång till kapital med mindre pappersarbete, lägre räntor och längre återbetalningsperioder än traditionella lån. Mikrolån bidrar också till att skapa arbetstillfällen, stimulera den ekonomiska aktiviteten och ge individer möjlighet att nå ekonomisk framgång. Av dessa skäl har många människor vänt sig till mikrolån som ett hållbart alternativ när de letar efter ett billigt sätt att finansiera sina företagsprojekt.

Fördelar med ett mikrolån

Fördelar med ett mikrolån

Mikrolån kan erbjuda en rad olika fördelar för dem som behöver ekonomiskt stöd. Nedan följer några av fördelarna med att ta denna typ av lån.

1. Lätt att få tillgång till: Mikrolån är tillgängliga från en mängd olika långivare, både online och offline, vilket gör det lätt att hitta en som passar dina behov.

2. Prisvärda återbetalningsstrukturer: Återbetalningsstrukturer för mikrolån är ofta mer överkomliga än traditionella banklån på grund av deras mindre storlek, vilket vanligtvis kräver mindre månadsbetalningar under kortare tidsperioder.

3. Snabb finansiering: Eftersom mikrolån i allmänhet är mycket mindre än banklån och har mindre komplicerade krav på pappersarbete kan de ofta finansieras snabbt med minimal väntetid eller krångel.

4. Flexibla lånebelopp: Mikrolån finns tillgängliga i olika storlekar, vilket gör att låntagarna kan anpassa lånets storlek till sina individuella ekonomiska behov. 

5. Låga krav på säkerhet: Vissa mikrolångivare kräver ingen form av säkerhet för att få lånet godkänt, vilket gör det lättare för personer med begränsade tillgångar eller resurser att ansöka och bli godkända.

6. Riskminimering: Långivare är ofta villiga att erbjuda mer förmånliga villkor för mikrolån på grund av den lägre risk som är förknippad med dem jämfört med större banklån.

7. Möjlighet att bygga upp krediter: Återbetalning av ett mikrolån kan förbättra en individs kreditvärdighet, vilket gör det lättare för dem att få tillgång till andra former av finansiering i framtiden.

Med så många fördelar är mikrolån ett utmärkt sätt att få tillgång till pengar snabbt och billigt. De kan vara den perfekta lösningen för dem som är i behov av kortsiktigt ekonomiskt stöd eller som vill bygga upp sin kreditvärdighet. Så om du letar efter ett lån kan du överväga att ta ett mikrolån idag!

Hur man tar ett mikrolån

Mikrolån är ett utmärkt sätt att få tillgång till små belopp utan att gå genom det traditionella banksystemet. De har vanligtvis lägre räntor än andra typer av lån, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för dem som behöver snabb tillgång till pengar. Här är vad du behöver veta om att ta ett mikrolån.

1) Behörighet: De flesta mikrolångivare kräver att du uppfyller vissa kriterier för att vara berättigad till ett lån. Detta inkluderar vanligtvis att du har en stadig inkomstkälla och att du inte har några större ekonomiska förpliktelser (såsom andra utestående lån eller stora kreditkortsskulder)

2) Ansökningsförfarande: Ansökningsförfarandet för de flesta mikrolån är relativt enkelt – du kan antingen ansöka online eller besöka din långivarens kontor. Du måste vanligtvis lämna in någon form av legitimation, inkomstbevis och kontoutdrag. När du har skickat in ansökan bör du få ett beslut inom några dagar.

3) Avtal: När ditt lån har godkänts måste du skriva under ett avtal som beskriver villkoren för lånet. Det är viktigt att du läser detta dokument noggrant innan du skriver under så att du förstår alla detaljer fullt ut.

4) Återbetalning: De flesta mikrolån kräver återbetalning under en bestämd tidsperiod, men vissa långivare kan tillåta flexibla återbetalningsplaner. Innan du tar ett mikrolån ska du se till att du är bekväm med återbetalningsplanen och att den passar in i din budget.

Genom genom att förstå processen för att ta ett mikrolån kan du försäkra dig om att det är ett lämpligt alternativ för dina finansiella behov. Genom att veta vad du kan förvänta dig och vara förberedd kan du se till att lånet fungerar för dig.

Den här artikeln är endast avsedd som allmän information och ska inte ses som finansiell rådgivning. Varje individs ekonomiska situation är annorlunda, så det är viktigt att tala med en kvalificerad professionell person innan du fattar några beslut.

Behöver du ett mikrolån?

mikrolån

Mikrolån är små lån med mycket låg ränta som kan användas för att hjälpa människor att starta eget företag. De har blivit populära i utvecklingsländerna som ett sätt att erbjuda ekonomiska möjligheter till dem som annars kanske inte har tillgång till dem. Mikrolån tillhandahålls i allmänhet av icke-statliga organisationer och banker och kräver återbetalning under en viss tid. 

Fördelarna med mikrolån är bland annat att ge ekonomiskt stöd till människor i nöd, hjälpa småföretag att komma igång och bidra till den ekonomiska utvecklingen i samhällen med sämre förutsättningar. Dessutom har mikrolån visat sig minska fattigdomsnivåerna genom att särskilt kvinnliga företagare kan starta egna företag och bli ekonomiskt oberoende. 

För att enskilda personer ska kunna kvalificera sig för för att få ett mikrolån måste de ha en fungerande affärsplan och vara kreditvärdiga. Lånebeloppet är vanligtvis mycket lägre än traditionella lån och återbetalningstiderna tenderar att vara kortare. Mikrolånen är avsedda för att enskilda personer ska kunna starta småföretag som skapar arbetstillfällen eller inkomster, så räntorna är ofta lägre än de som erbjuds på konsumentlån. 

Så här kan ett mikrolån hjälpa dig

Även om mikrolån kan hjälpa människor i nöd är de förenade med vissa risker. Utan ordentlig finansiell rådgivning eller utbildning kan låntagarna till exempel inte hantera sina lån på rätt sätt och kan sluta med att de inte betalar tillbaka sina lån. Dessutom kan vissa långivare ta ut höga räntor eller förseningsavgifter som kan göra det svårt för låntagarna att betala tillbaka lånet i tid. 

Det nyckeln till framgångsrika mikrolån är att se till att låntagarna har tillgång till rätt resurser och utbildning. Detta innebär bland annat att erbjuda kurser i finansiell kunskap, hjälpa människor att utveckla affärsplaner och se till att långivarna är öppna med sina villkor. Med rätt stöd och vägledning kan mikrolån vara ett utmärkt sätt för individer i utvecklingsländer att få ekonomiska möjligheter.

Mikrolån kan vara ett effektivt verktyg för att främja ekonomisk utveckling. Genom att hjälpa låginkomsttagare att starta egna företag kan de skapa arbetstillfällen som bidrar till att minska fattigdomen och förbättra levnadsstandarden i samhällen med färre möjligheter. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att mikrolån är förenade med risker och därför måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt för att fördelarna ska bli så stora som möjligt. Med med rätt resurser och utbildning kan mikrolån vara ett effektivt verktyg för att stärka ekonomin.

Mikrolån är bara en del av det större finansiella ekosystemet. De kan fungera tillsammans med andra finansiella tjänster som sparande, krediter och försäkringar för att hjälpa människor att bygga upp en trygg ekonomisk framtid. Med tillgång till dessa tjänster har individer möjlighet att spara för sin framtid eller starta ett företag med lägre risk. Finansiell inkludering är avgörande för hållbar tillväxt och utveckling, så det är viktigt att alla har tillgång till samma möjligheter och resurser när det gäller att bygga sin egen framtid. Mikrolån kan spela en viktig roll i denna process genom att tillhandahålla finansiella alternativ för dem som kanske inte annars har tillgång till dem.

Betingelser og privatlivspolitik

Integritetspolicy

SwiftBanker ägs av Lacuna Digtal ApS. Lacuna Digital tar processen av dina personuppgifter på största allvar. Integritetspolicyn förklarar nedan hur din data hanteras på webbplatsen.

DATAANSVARIG OCH KONTAKTINFORMATION

Lacuna Digital ApS
CVR-nr. 38985981
Glentevej 47
2400 København NV
Danmark

E-post: info@swiftbanker.se

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas information in om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från att använda webbplatsen vidare. Nedan har vi mer ingående angivit vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies (kakor)

Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande för att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se hur man gör här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar korrekt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

DATABEHANDLARE
För att kunna erbjuda den bästa servicen använder vi följande databehandlare.

Google Ltd.
Facebook Ltd.
Microsoft Ltd
Inmobile
E-mailplatform ApS

Dina uppgifter kommer att överföras och bearbetas av tredjepartsländer. Överföringen kommer att ske till amerikanska organisationer; Facebook Ltd, Google Ltd, Microsoft Ltd, Campaign Monitor, Mailchimp, Active Campaign.

EU-kommissionen har fastställt att organisationer i USA är ”säkra områden” om de har anslutit sig till EU. Privacy Shield-avtal.

Du kan bland annat få e-postmeddelanden, SMS eller push-notifikationer med innehåll om finansiella tjänster från:

AXO
Smartlånet
Nordisk Lån
L’EASY Minilån
Nordiclån
Modus Finans
Spargo Finans
AnnaFinans
PayMark
Nordiclån
Fokuslån

Dock kan du också få material från andra leverantörer.

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är all slags information som i en eller annan utsträckning kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta sker till exempel genom allmän tillgång till innehåll, om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, annan användning av tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande slags information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och själv anger informationen, behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Vanligtvis kommer detta att vara i samband med att en inloggning skapas eller vid ett köp.

När du väljer att använda denna sida accepterar du integritetspolicyn. Härefter kallas Nord-kredit för ”vi”, ”vår” eller ”oss”

Vi använder följande uppgifter om dig

Namn
E-post
Geografisk plats
Teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon
Browser Notification ID
IP-adress
Cookies
Land

Annan cookie-data som kan innehålla personlig identifikation av dina uppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter, se GDPR-artikel 6.1f:

Dina personuppgifter kommer att behandlas och användas för följande:

 • E-postkampanjer med låneerbjudanden eller nyheter om lån
 • SMS-meddelanden med låneerbjudanden eller nyheter om lån
 • Webbläsarnotifikationer med lånerbjudanden eller lånenyheter

Vid behandling av dina personuppgifter erhålls alltid ditt samtycke till oss innan insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter börjar. Dina personuppgifter samlas in av oss och behandlas för relevanta och specifika ändamål. Vi samlar in och behandlar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut av oss utan ditt samtycke.

Dina personuppgifter kommer att raderas av oss när de inte längre är relevanta för ändamålet. Dessutom är behandlingen av dina personuppgifter enl. GDPR-artikel 6.1.a och b med korrekt och aktuell personlig information.

Syfte

 1. Ditt samtycke erhålls alltid av oss innan dina personuppgifter behandlas för specifika och relevanta ändamål. Det samtycke du ger är grunden för den behandling som vi utför av dina personuppgifter, såvida vi inte har någon annan rättslig grund för att behandla personuppgifterna annorlunda. Det samtycke du ger oss är alltid frivilligt och du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke.
 1. De personuppgifter som samlas in av oss kommer endast att användas för specifika och relevanta ändamål. Personlig information som vi samlar in, lagrar och behandlar är endast till för specifika och relevanta ändamål. Dessa är vanliga personuppgifter som samlas in, lagras och behandlas.
 1. De personuppgifter vi behandlar är endast relevanta och nödvändiga personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter för legitima ändamål. När vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter har vi möjlighet att identifiera dig och visa kampanjer eller annonser som är relevanta för dig. Detta innebär att vi kan tillhandahålla den begärda tjänsten. Dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som är relevant för efterlevnaden av tillämplig lag. Dessutom minimerar vi behandlingen av dina personuppgifter när det kommer till missbruk av dessa.
 1. Din personliga information kommer inte att avslöjas av oss utan ditt medgivande. Vi kommer endast att lämna ut din personliga information till våra partners. Detta används för marknadsföring som du har gett ditt samtycke till. Du kan när som helst välja att invända mot utlämnandet av dina personuppgifter. Om myndigheterna kontaktar oss har vi rätt att lämna ut dina personuppgifter utan ditt samtycke. Vi använder ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa tredje parter lagrar och behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och får inte användas för eget bruk. Dessutom använder vi endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge tillräckligt skydd av dina personuppgifter. Vi förbehåller oss dock rätten att använda databehandlare utanför EU/EES som kan hjälpa vårt företag. Detta kommer dock endast att ske i enlighet med tillämpliga regler för överföring av personuppgifter enligt lag. Om du vill har du möjlighet att läsa mer om det här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087
 2. Dina personuppgifter kommer att uppdateras eller raderas när de inte längre är relevanta för ändamålet. Vi kontrollerar därför att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade korrekt. Om det är så att dina personuppgifter är felaktiga kommer de att raderas omedelbart. Denna tjänst vi tillhandahåller kräver därför att dina personuppgifter är korrekta. I samband med detta ber vi dig att tillhandahålla rätta personuppgifter. Det är därför också viktigt att du gör oss medvetna om eventuella ändringar av dina personuppgifter så att vi kan ge dig den bästa servicen. Dina personuppgifter kommer att lagras av oss under den tid som lagen tillåter. De kommer att raderas av oss när de inte längre är relevanta. Om du har samtyckt till att vi kan marknadsföra finansiella tjänster till dig via e-post, sms och webbläsarbaserade meddelanden kommer vi att be dig vart tredje år att förnya ditt samtycke om du inte har varit aktiv på din profil under dessa 3 år.
 3. Du ansvarar för att de personuppgifter du har angett på vår webbplats är korrekta och aktuella. Uppdateringar gör du själv eller genom att kontakta oss. Vi kommer då att uppdatera din information så att den är korrekt om du har bett oss att göra det.

Säkerhet

Din personliga information kommer att vara skyddad hos oss. Vi lagrar inte dina personuppgifter på våra egna servrar utan använder oss av våra samarbetspartners, som du kan läsa om under DATABEHANDLARE. Om du vill läsa om deras GDPR och integritetspolicy kan du göra detta på deras webbplatser. Men vi kan också hjälpa dig om du har några frågor.

Dina uppgifter kommer alltid att vara skyddade hos oss eftersom vi, för din säkerhet, har vidtagit tekniska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter, som är i vårt förvar, av misstag eller olagligt blir raderade, förlorade, skadade, avslöjade eller kommer till känna av obehöriga personer, missbrukade eller behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Dina rättigheter:

Om du behöver använda dig av dina rättigheter enligt nedan, vänligen kontakta oss via vår kontaktinformation. Du hittar denna information högst upp i sekretesspolicyn.

 1. Rätten till tillgång av dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har. Denna insikt får dock inte strida mot andra rättigheter eller friheter. Dessutom har du alltid rätt att få den personliga information som du har skickat in.
 2. Rätten att korrigera dina personuppgifter: Du har rätt att korrigera dina personuppgifter om de inte är sanna eller om du har lämnat ut felaktiga uppgifter. I vissa fall kan vi dock inte radera eller korrigera din information eftersom vi är skyldiga enligt lagen att lagra din information.
 3. Rätten att radera data: I särskilda fall har du rätt att radera de uppgifter vi sparar om dig innan den allmänna tidsbegränsningen för radering inträffar.
 4. Rätten att sätta restriktioner eller begränsningar på behandlingen av dina uppgifter. I vissa fall har du rätt att få restriktioner eller begränsningar på behandlingen av uppgifterna. Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och att få detta begränsat. Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 1. Rätt att överföra data. När vår behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke eller ett avtal och behandlingen sker automatiskt, är dataöverföringen din rättighet. Denna rätt innebär att du har rätt att få dina personuppgifter skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.
 2. Rätt till invändning: I vissa fall har du möjlighet att invända mot vår juridiska process av dina personuppgifter. Om du anser att din personliga information används i strid med gällande lag eller det samtycke som du har gett oss, kommer du att ha möjlighet att invända mot oss. Du kan göra detta via vår kontaktinformation. Om du väljer detta kommer det att resultera i att dina personuppgifter inte används för detta ändamål. Du kan alltid kontakta oss om du vill begränsa eller stoppa delar av eller alla dina personuppgifter.
 3. Rätten att återkalla ditt samtycke. Eftersom du har gett oss ditt samtycke har du alltid möjlighet att återkalla detta igen. Så snart du har återkallat ditt samtycke kommer behandlingen av dina personuppgifter att upphöra och du kommer inte längre att få marknadsföring om finansiella produkter från oss.

Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att klaga till Datainspektionen.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
https://www.datainspektionen.se/
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm