Dessa förmåner får du med ett privatlån

privatlån förmåner

Att ta ett privat lån är ofta det bästa alternativet för personer som vill finansiera ett större inköp eller konsolidera skulder. Privatlån erbjuder flera fördelar jämfört med andra former av lån, till exempel lägre räntor, mer flexibla betalningsalternativ och färre avgifter. Dessutom ger vissa långivare tillgång till medel på så lite som en arbetsdag om de godkänns. Detta kan vara avgörande när du behöver pengar snabbt. Vissa privata lån gör det också möjligt för låntagare att låna större summor än vad de vanligtvis skulle kvalificera sig för hos traditionella långivare. Med bättre villkor, större flexibilitet och snabbare godkännandetider kan privata lån vara ett utmärkt alternativ till traditionell bankfinansiering. Låntagare bör jämföra alla tillgängliga alternativ noggrant innan de förbinder sig till en viss långivare eller ett visst lånebelopp för att hitta det som passar bäst för deras behov. I slutändan kan ett privatlån vara ett attraktivt alternativ för dem som behöver finansiera ett större inköp eller konsolidera flera skulder, särskilt när de inte uppfyller kraven för traditionella lån via banker och andra långivare.  Det bästa är att om du har en god kredithistorik och en stabil inkomst kan det hjälpa dig att säkra konkurrenskraftiga räntor och villkor. Med rätt långivare och återbetalningsplan kan lån av pengar med ett privatlån vara ett effektivt sätt att uppnå ekonomisk frihet.  När du letar efter rätt privatlåneleverantör ska du se till att läsa alla villkor noggrant, eftersom du på så sätt kan försäkra dig om att du får det bästa möjliga erbjudandet!  Att ta ett privatlån kan vara fördelaktigt i många situationer och ge låntagarna tillgång till pengar snabbt och utan alltför många restriktioner.

Därför har ett privatlån aldrig varit mer populärt

Fördelar med att ta ett privat lån:

– Snabb tillgång till finansiering: Till skillnad från traditionella banklån har privata låneansökningar minimala krav och kan godkännas snabbt. Detta gör dem idealiska för nödsituationer eller brådskande ekonomiska behov.

– Flexibla återbetalningsvillkor: Långivare av privata lån erbjuder vanligtvis flexibla återbetalningsvillkor som kan passa din budget. Det är dock viktigt att helt förstå lånevillkoren innan du tar lånet.

– Ingen säkerhet krävs: De flesta privata långivare kräver inga säkerheter för sina lån, vilket gör att låntagarna kan få tillgång till pengar utan att behöva lägga ner några värdefulla tillgångar.

– Tillgänglighet för personer med dålig kreditvärdighet: Många privata långivare accepterar personer med dålig kreditvärdighet och bakgrund som kan vara avvisas av traditionella långivare.

– Låga räntor: privata låneinstitut erbjuder ofta lägre räntor än mer traditionella lånealternativ, vilket gör dem till ett bra val för personer som vill spara pengar på sina återbetalningar.

– Snabb tillgång till medel: När din ansökan har godkänts kan du vanligtvis få tillgång till medlen snabbt, vilket gör att du kan få de pengar du behöver och börja betala tillbaka dem så snart som möjligt.

– Olika lånebelopp tillgängliga: Privata långivare erbjuder ofta olika lånebelopp så att låntagarna kan välja det som passar deras ekonomiska behov bäst. Detta gör det enkelt att välja en återbetalningsplan som fungerar för din budget.

Det är därför du bör ta ett privatlån

Det är därför du bör ta ett privatlån

Att ta ett privatlån kan vara ett bra alternativ för dem som behöver pengar för att täcka en nödutgift eller för att betala ett viktigt inköp. Privata lån erbjuder mer flexibilitet än traditionella banklån, eftersom de ofta kan säkerställas med säkerheter som utrustning eller fordon och kan till och med tillåta dig att låna på villkor som är mer förmånliga än de som gäller för ett typiskt banklån. Dessutom erbjuder privata långivare vanligtvis lägre räntor och flexibla återbetalningsalternativ, vilket gör dem särskilt attraktiva om du vill spara pengar i det långa loppet. Slutligen kan ett privat lån också hjälpa individer att bygga upp sin kreditvärdighet med tiden genom att göra punktliga betalningar på sina skulder. I slutändan kan du genom att investera i ett privatlån potentiellt spara både tid och pengar samtidigt som du förbättra din ekonomiska hälsa på lång sikt 

Nyckeln är att undersöka de tillgängliga privata lånealternativen och hitta ett som bäst uppfyller dina behov. Var noga med att överväga villkor, räntesatser, avgifter, återbetalningsalternativ och andra viktiga detaljer. Genom att göra detta kan du få hjälp att fatta ett välgrundat beslut om vilken långivare som är rätt för dig. Med rätt information och resurser kan ett privatlån vara ett utmärkt sätt att finansiera vilken utgift eller vilket köp du än har i åtanke.

Det är därför så många lyckas med privatlån

Att ta ett privat lån är ett otroligt attraktivt finansiellt alternativ för många människor. Till att börja med erbjuder villkoren för ett privat lån ofta mer flexibilitet än villkoren för traditionella banklån. Privata långivare är vanligtvis villiga att förhandla på områden som återbetalningslängd och räntesatser, vilket gör det lättare att skräddarsy ett lån som passar ens speciella situation och behov. För att ansöka om ett privat lån krävs dessutom inte samma behörighet eller kreditvärdighet som för ett traditionellt banklån. Detta gör dem mycket mer tillgängliga för personer med alla typer av ekonomisk bakgrund och historik som kanske inte kvalificerar sig för andra typer av finansiering. Dessutom kan privata lån också vara snabbare och enklare att få eftersom de vanligtvis inte innebär långa ansökningsprocesser eller pappersarbete. Och slutligen, privata lån med säkerhet kan erbjuda mer förmånliga villkor än de som inte har det. Alla dessa faktorer gör privatlån till ett utmärkt alternativ för alla som vill finansiera ett stort inköp eller konsolidera skulder. Oavsett om det handlar om att täcka en oväntad utgift, konsolidera befintliga skulder eller starta ett företag kan ett privatlån vara den perfekta lösningen.  Genom att ha tillgång till flexibla återbetalningsalternativ och mer lättillgänglig finansiering kan människor dra nytta av de fördelar som privata lån erbjuder. I slutändan kan detta ge dem den ekonomiska frihet de behöver för att nå större framgång och ekonomisk stabilitet i framtiden.  Så om du letar efter ett lån som erbjuder mer flexibilitet och tillgänglighet jämfört med vad traditionella banker har att erbjuda, kan det vara rätt val för dig att ta ett privatlån.

Så skynda dig och kontakta swiftbanker.se och ta ett privatlån redan idag.

Vad är egentligen ett privatlån?

Vad är egentligen ett privatlån

Privata lån är ett alternativt finansieringsalternativ när traditionella finansieringskällor, som banker och kreditföreningar, inte är tillgängliga. Privata lån är i allmänhet dyrare än lån från traditionella källor på grund av högre räntor och avgifter. De kan dock ge tillgång till medel för personer som har dålig kreditvärdighet eller saknar säkerhet.

När man överväger ett privatlån är det viktigt att jämföra olika långivare och deras erbjudanden noggrant för att få det bästa erbjudandet. Att känna till din kreditvärdighet och undersöka villkoren för det lån du är intresserad av hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut.

Innan du skriver under ett avtal om ett privatlån är det viktigt att du läser alla dokument noggrant och ställer frågor om allt som inte är tydligt. Det är också tillrådligt att få råd från en kvalificerad yrkesperson, t.ex. en revisor eller finansiell rådgivare.

I de flesta fall kräver privata lån att låntagaren lämnar en säkerhet (egendom, besparingar etc.) för att säkra lånet. Om betalningarna inte görs i tid kan långivaren vidta rättsliga åtgärder för att kräva tillbaka lånet. De risker som är involverade bör beaktas innan man ingår något avtal.

Det är viktigt att komma ihåg att även om privata lån kan ge tillgång till medel när det behövs är det alltid bättre att spara pengar och planera för framtida utgifter än att enbart förlita sig på finansieringsalternativ. Genom att budgetera ansvarsfullt och bygga upp en nödfond blir det lättare att hantera oväntade kostnader och undvika skulder i framtiden.

Totalt sett, kan privata lån vara ett bra alternativ när traditionella finansieringskällor inte är tillgängliga. När du överväger denna typ av lån ska du jämföra långivare och villkor noggrant, läsa alla dokument noggrant och söka råd om det behövs. Även om de kan ge tillgång till medel under vissa omständigheter är det viktigt att komma ihåg att det alltid är bättre att planera för utgifter än att förlita sig på finansieringsalternativTack för att du läser! Vi hoppas att den här artikeln har gett dig nyttig information om privata lån. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

Därför är det smart att ta ett privatlån

Att ta ett privatlån är ofta det smartaste valet för personer som behöver ytterligare pengar men inte vill ta på sig mer skulder från traditionella banker. Privata lån är vanligtvis lättare att få, kräver mindre pappersarbete och har färre restriktioner än andra typer av utlåning. Dessutom kan räntorna ofta vara något lägre när man tar ett privat lån eftersom det inte finns någon statlig garanti knuten till dem. Ansökningsförfarandet är också generellt sett snabbare och enklare än för ett lån från en bank eller kreditförening, vilket gör det till ett idealiskt val för dem som behöver snabb tillgång till pengar. Många långivare låter dig dessutom anpassa dina återbetalningsvillkor utifrån dina individuella behov, vilket ger dig större flexibilitet när det är dags att betala tillbaka de lånade pengarna. Med sin användarvänlighetmed konkurrenskraftiga räntor och flexibla återbetalningsalternativ är ett privatlån utan tvekan det smartaste valet för många människor som behöver snabb tillgång till pengar.

Privatlån har blivit så populära av denna anledning

privat lån

Privata lån har blivit alltmer populära under de senaste åren eftersom de erbjuder mer flexibla återbetalningsalternativ och ger låntagarna möjlighet att få pengar snabbt. Privata lån gör det möjligt för konsumenter att låna pengar från icke-traditionella långivare, t.ex. peer-to-peer-lånenätverk eller onlinefinansieringsföretag. Till skillnad från traditionella banklån kan privata lån inte kräva någon kreditprövning eller säkerhet, vilket gör dem attraktiva för dem som kanske inte kvalificerar sig för andra typer av finansiering. Dessutom kan privata lån ofta erbjuda konkurrenskraftiga räntor och längre betalningsvillkor än vad du kan hitta hos din lokala bank. Privata låneföretag tenderar också att specialisera sig på vissa branscher eller kreditprofiler, vilket innebär att om du letar efter en viss typ av lån kan det vara lättare att hitta ett hos en privat långivare jämfört med en traditionell bank. Slutligen erbjuder privata låneföretag vanligtvis kortare ansökningsprocesser och snabbare finansieringstider, vilket kan vara ovärderligt när du behöver pengar snabbt. Med alla dessa fördelar är det inte konstigt att privatlån har blivit så populära.

Så många tar ett privatlån

Privata lån är ett alltmer populärt sätt för privatpersoner att finansiera sin utbildning, köpa en bil, konsolidera skulder eller täcka andra oväntade utgifter. Enligt färsk statistik hade nästan en av fyra personer ett utestående privatlån i början av 2021. Med fler långivare som erbjuder konkurrenskraftiga räntor och flexibla villkor än någonsin tidigare vänder sig fler människor till denna typ av finansiering som ett alternativ till traditionella banklån. Privata lån erbjuder låntagarna många fördelar, till exempel lägre räntor, färre restriktioner för hur pengarna kan användas och snabbare godkännandetider. Men med potentialen för högre med tanke på de höga räntorna och det minskade konsumentskyddet är det viktigt att låntagarna förstår hela låneavtalet innan de skriver under på den streckade linjen. Genom att ta sig tid att undersöka tillgängliga alternativ och jämföra villkor från flera långivare kan låntagare se till att de får bästa möjliga avtal. Med en bättre förståelse för privata lån kan fler människor fatta välgrundade beslut om sin ekonomiska framtid.

Privata lån kan användas för en rad olika ändamål, till exempel för att betala utbildningskostnader, konsolidera kreditkortsskulder eller finansiera stora inköp. Även om privata lån tenderar att ha högre ränta än statligt stödda lån som FHA- och VA-hypotek, erbjuder de flexibilitet när det gäller återbetalningsalternativ och är ibland lättare att kvalificera sig för än traditionella banklån. Som alltid bör dock låntagare noggrant överväga sin ekonomiska situation innan de tar på sig ytterligare skulder och se till att jämföra långivare innan de skriver under något avtal. Detta kan bidra till att säkerställa att lånet är överkomligt och passar deras budget. I slutändan kan privata lån vara ett bra alternativ för personer som behöver ytterligare finansiering, men bara om de används på ett ansvarsfullt sätt.

Privatlån blir alltmer populära i dagens samhälle. Enligt ny statistik beräknas miljontals låntagare ta privata lån varje år. Privata lånelångivare tillhandahåller medel till personer som kan ha svårt att få finansiering från traditionella källor som banker och kreditföreningar på grund av att de saknar säkerheter eller har en begränsad kredithistorik. Privata lånelångivare fyller luckan genom att ge tillgång till kapital för dem som kanske inte kvalificerar sig för andra typer av finansiering, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ för många människor.

Betingelser og privatlivspolitik

Integritetspolicy

SwiftBanker ägs av Lacuna Digtal ApS. Lacuna Digital tar processen av dina personuppgifter på största allvar. Integritetspolicyn förklarar nedan hur din data hanteras på webbplatsen.

DATAANSVARIG OCH KONTAKTINFORMATION

Lacuna Digital ApS
CVR-nr. 38985981
Glentevej 47
2400 København NV
Danmark

E-post: info@swiftbanker.se

Introduktion

När du besöker vår hemsida samlas information in om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på webbplatsen. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från att använda webbplatsen vidare. Nedan har vi mer ingående angivit vilka uppgifter som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies (kakor)

Webbplatsen använder ”cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil eller liknande för att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se hur man gör här: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar korrekt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

DATABEHANDLARE
För att kunna erbjuda den bästa servicen använder vi följande databehandlare.

Google Ltd.
Facebook Ltd.
Microsoft Ltd
Inmobile
E-mailplatform ApS

Dina uppgifter kommer att överföras och bearbetas av tredjepartsländer. Överföringen kommer att ske till amerikanska organisationer; Facebook Ltd, Google Ltd, Microsoft Ltd, Campaign Monitor, Mailchimp, Active Campaign.

EU-kommissionen har fastställt att organisationer i USA är ”säkra områden” om de har anslutit sig till EU. Privacy Shield-avtal.

Du kan bland annat få e-postmeddelanden, SMS eller push-notifikationer med innehåll om finansiella tjänster från:

AXO
Smartlånet
Nordisk Lån
L’EASY Minilån
Nordiclån
Modus Finans
Spargo Finans
AnnaFinans
PayMark
Nordiclån
Fokuslån

Dock kan du också få material från andra leverantörer.

Personuppgifter

Generellt

Personuppgifter är all slags information som i en eller annan utsträckning kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Detta sker till exempel genom allmän tillgång till innehåll, om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller abonnent, annan användning av tjänster eller gör inköp via webbplatsen.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande slags information: ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och själv anger informationen, behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsuppgifter. Vanligtvis kommer detta att vara i samband med att en inloggning skapas eller vid ett köp.

När du väljer att använda denna sida accepterar du integritetspolicyn. Härefter kallas Nord-kredit för ”vi”, ”vår” eller ”oss”

Vi använder följande uppgifter om dig

Namn
E-post
Geografisk plats
Teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon
Browser Notification ID
IP-adress
Cookies
Land

Annan cookie-data som kan innehålla personlig identifikation av dina uppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter, se GDPR-artikel 6.1f:

Dina personuppgifter kommer att behandlas och användas för följande:

 • E-postkampanjer med låneerbjudanden eller nyheter om lån
 • SMS-meddelanden med låneerbjudanden eller nyheter om lån
 • Webbläsarnotifikationer med lånerbjudanden eller lånenyheter

Vid behandling av dina personuppgifter erhålls alltid ditt samtycke till oss innan insamlingen och behandlingen av dina personuppgifter börjar. Dina personuppgifter samlas in av oss och behandlas för relevanta och specifika ändamål. Vi samlar in och behandlar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut av oss utan ditt samtycke.

Dina personuppgifter kommer att raderas av oss när de inte längre är relevanta för ändamålet. Dessutom är behandlingen av dina personuppgifter enl. GDPR-artikel 6.1.a och b med korrekt och aktuell personlig information.

Syfte

 1. Ditt samtycke erhålls alltid av oss innan dina personuppgifter behandlas för specifika och relevanta ändamål. Det samtycke du ger är grunden för den behandling som vi utför av dina personuppgifter, såvida vi inte har någon annan rättslig grund för att behandla personuppgifterna annorlunda. Det samtycke du ger oss är alltid frivilligt och du har alltid möjlighet att återkalla ditt samtycke.
 1. De personuppgifter som samlas in av oss kommer endast att användas för specifika och relevanta ändamål. Personlig information som vi samlar in, lagrar och behandlar är endast till för specifika och relevanta ändamål. Dessa är vanliga personuppgifter som samlas in, lagras och behandlas.
 1. De personuppgifter vi behandlar är endast relevanta och nödvändiga personuppgifter. Vi behandlar endast dina personuppgifter för legitima ändamål. När vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter har vi möjlighet att identifiera dig och visa kampanjer eller annonser som är relevanta för dig. Detta innebär att vi kan tillhandahålla den begärda tjänsten. Dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som är relevant för efterlevnaden av tillämplig lag. Dessutom minimerar vi behandlingen av dina personuppgifter när det kommer till missbruk av dessa.
 1. Din personliga information kommer inte att avslöjas av oss utan ditt medgivande. Vi kommer endast att lämna ut din personliga information till våra partners. Detta används för marknadsföring som du har gett ditt samtycke till. Du kan när som helst välja att invända mot utlämnandet av dina personuppgifter. Om myndigheterna kontaktar oss har vi rätt att lämna ut dina personuppgifter utan ditt samtycke. Vi använder ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa tredje parter lagrar och behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och får inte användas för eget bruk. Dessutom använder vi endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge tillräckligt skydd av dina personuppgifter. Vi förbehåller oss dock rätten att använda databehandlare utanför EU/EES som kan hjälpa vårt företag. Detta kommer dock endast att ske i enlighet med tillämpliga regler för överföring av personuppgifter enligt lag. Om du vill har du möjlighet att läsa mer om det här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087
 2. Dina personuppgifter kommer att uppdateras eller raderas när de inte längre är relevanta för ändamålet. Vi kontrollerar därför att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade korrekt. Om det är så att dina personuppgifter är felaktiga kommer de att raderas omedelbart. Denna tjänst vi tillhandahåller kräver därför att dina personuppgifter är korrekta. I samband med detta ber vi dig att tillhandahålla rätta personuppgifter. Det är därför också viktigt att du gör oss medvetna om eventuella ändringar av dina personuppgifter så att vi kan ge dig den bästa servicen. Dina personuppgifter kommer att lagras av oss under den tid som lagen tillåter. De kommer att raderas av oss när de inte längre är relevanta. Om du har samtyckt till att vi kan marknadsföra finansiella tjänster till dig via e-post, sms och webbläsarbaserade meddelanden kommer vi att be dig vart tredje år att förnya ditt samtycke om du inte har varit aktiv på din profil under dessa 3 år.
 3. Du ansvarar för att de personuppgifter du har angett på vår webbplats är korrekta och aktuella. Uppdateringar gör du själv eller genom att kontakta oss. Vi kommer då att uppdatera din information så att den är korrekt om du har bett oss att göra det.

Säkerhet

Din personliga information kommer att vara skyddad hos oss. Vi lagrar inte dina personuppgifter på våra egna servrar utan använder oss av våra samarbetspartners, som du kan läsa om under DATABEHANDLARE. Om du vill läsa om deras GDPR och integritetspolicy kan du göra detta på deras webbplatser. Men vi kan också hjälpa dig om du har några frågor.

Dina uppgifter kommer alltid att vara skyddade hos oss eftersom vi, för din säkerhet, har vidtagit tekniska åtgärder för att förhindra att dina personuppgifter, som är i vårt förvar, av misstag eller olagligt blir raderade, förlorade, skadade, avslöjade eller kommer till känna av obehöriga personer, missbrukade eller behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Dina rättigheter:

Om du behöver använda dig av dina rättigheter enligt nedan, vänligen kontakta oss via vår kontaktinformation. Du hittar denna information högst upp i sekretesspolicyn.

 1. Rätten till tillgång av dina personuppgifter: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har. Denna insikt får dock inte strida mot andra rättigheter eller friheter. Dessutom har du alltid rätt att få den personliga information som du har skickat in.
 2. Rätten att korrigera dina personuppgifter: Du har rätt att korrigera dina personuppgifter om de inte är sanna eller om du har lämnat ut felaktiga uppgifter. I vissa fall kan vi dock inte radera eller korrigera din information eftersom vi är skyldiga enligt lagen att lagra din information.
 3. Rätten att radera data: I särskilda fall har du rätt att radera de uppgifter vi sparar om dig innan den allmänna tidsbegränsningen för radering inträffar.
 4. Rätten att sätta restriktioner eller begränsningar på behandlingen av dina uppgifter. I vissa fall har du rätt att få restriktioner eller begränsningar på behandlingen av uppgifterna. Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter och att få detta begränsat. Du har rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 1. Rätt att överföra data. När vår behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke eller ett avtal och behandlingen sker automatiskt, är dataöverföringen din rättighet. Denna rätt innebär att du har rätt att få dina personuppgifter skickade till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, som du har rätt att överföra till en annan tjänsteleverantör.
 2. Rätt till invändning: I vissa fall har du möjlighet att invända mot vår juridiska process av dina personuppgifter. Om du anser att din personliga information används i strid med gällande lag eller det samtycke som du har gett oss, kommer du att ha möjlighet att invända mot oss. Du kan göra detta via vår kontaktinformation. Om du väljer detta kommer det att resultera i att dina personuppgifter inte används för detta ändamål. Du kan alltid kontakta oss om du vill begränsa eller stoppa delar av eller alla dina personuppgifter.
 3. Rätten att återkalla ditt samtycke. Eftersom du har gett oss ditt samtycke har du alltid möjlighet att återkalla detta igen. Så snart du har återkallat ditt samtycke kommer behandlingen av dina personuppgifter att upphöra och du kommer inte längre att få marknadsföring om finansiella produkter från oss.

Klagomål

Om du vill klaga på behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att klaga till Datainspektionen.

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
https://www.datainspektionen.se/
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm